دفترچه تلفن دانشگاه علوم و فنون مازندران
  • اگر در عنوان جستجو حرف "ک" و یا حرف "ی" وجود داشت و نتیجه ای حاصل نشد عبارت را بدون این دو حرف وارد کنید. مانند "محمدی" --> "محمد"
  • به جای نام ترکیبی از قسمتی از نام یا فامیلی استفاده نمایید. مانند "مجید محمدی" --> "محمد"
  • بعد از تایپ عنوان، روی دکمه "جستـــــجو" کلیک نمایید.
ردیف اتاق یا محل کار اسامی افراد داخلی مستقیم ایمیل
1ریاستدکترسید خلاق میرنیا - 32466113---
2رئیس دفتر ریاستنوریه میرحسینی - 32466113---
3نگهبانی - - 32466112و32466186---
4کارشناس فرهنگی و روابط عمومیآقای عبدالعلی صمیمی - 32466130---
5هیات علمی عمرانمهندس محمد تقی سعادتی - 324666115---
6تاسیسات برقی - - 32466116---
7اومور دانشجویی و دانش آموختگانفاطمه محسنی - 32466117fmk_mohseni[at]ustmb.ac.ir
8حمل و نقلتقی شیاری - 32466119---
9مدیر امور پژوهشی و رئیس دفتر ارتباط با صنعت ومدیر گروه مهندسی برق و پزشکیدکتر علی قاسمی مرزبالی - 32466120---
10مدیر گروه کامپیوتردکتر باقر رحیم پور کامی - 32466121rc_bagher[at]yahoo.com
رفتن به بالای صفحه