بروزرسانی: 13:44:43 1401/06/28 بوفه و سلف سرویس

دانشگاه علوم و فنون مجهز به سالن سلف سرویس و بوفه برای تغذیه دانشجویان می‌باشد. 

همچنین دانشجویان می‌توانند از طریق لینک ذیل وارد سامانه تغذیه شده و اقدام به رزرو غذا نمایند.

http://jeton.ustmb.ac.ir

رفتن به بالای صفحه