بروزرسانی: 13:46:32 1398/07/09 بوفه و سلف سرویس

دانشگاه علوم و فنون مجهز به سالن سلف سرویس و بوفه برای تغذیه دانشجویان می باشد.

همچنین دانشجویان می توانند از طریق لینک ذیل وارد سامانه تغذیه شده و اقدام به رزرو غذا نمایند.

http://jeton.ustmb.ac.ir

رفتن به بالای صفحه