بروزرسانی: 13:37:51 1401/06/28 خدمات آموزشی

 

رئیس اداره آموزش: فاطمه محسنی 

تلفن تماس:  32466145

کارشناس 1: آذرنقدی

کارشناس 2: منا مومناتی 

تلفن تماس: 32466140

کارشناس نرم افزار: علی اکبر ایرانمهر

تلفن تماس: 32466134

 

 

رفتن به بالای صفحه