بروزرسانی: 09:20:27 1401/10/19 خدمات آموزشی

 

  • رئیس اداره آموزش: سیده فاطمه عبدالله پور

  • تلفن تماس:  ۳۲۴۶۶۱۴۵

 

1.کارشناس 1:  آذرنقدی

   تلفن تماس: 32466134

2.کارشناس 2:  منامومناتی 

   تلفن تماس: 32466207

3.کارشناس نرم افزار:  علی اکبر ایرانمهر

   تلفن تماس: 32466156

 

 

رفتن به بالای صفحه