تاریخ بروز رسانی: 14:18:27 1401/12/09 لیست گروه‌های آموزشی
گروه مهندسی صنایع

رشته‌های موجود

کارشناسی:
مهندسی صنایع


کارشناسی ارشد:
1. مهندسی صنایع-  سیستم های تولید و خدمات 
2. مهندسی صنایع - سیستم‌های اطلاعاتی
3. مهندسی صنایع- لجستیک و زنجیره تامین
4. مهندسی صنایع - کیفیت و بهره وری
5. مهندسی صنایع- سیستم های مالی 
6. مهندسی صنایع- مدیریت پروژه
7. مهندسی صنایع- مدرن سازی سیستم ها و تحلیل داده ها 

8. مهندسی صنایع- مدیریت مهندسی

9.مهندسی صنایع-سیستم‌های سلامت 

دکتری:
مهندسی صنایع

 

گروه مهندسی کامپیوتر

رشته‌های موجود

کارشناسی ناپیوسته:
مهندسی حرفه ای کامپیوتر نرم افزار


کارشناسی:
1.علوم کامپیوتر   
2.مهندسی کامپیوتر

کارشناسی ارشد:
1.مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی و رباتیکز 

2.مهندسی کامپیوتر- نرم افزار


 

گروه مهندسی فناوری اطلاعات

رشته‌های موجود

کارشناسی ارشد:

1.مهندسی فناوری اطلاعات -تجارت الکترونیکی

2.مهندسی فناوری و اطلاعات- مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی

 

 

گروه مهندسی عمران

رشته‌های موجود

 

کارشناسی:
1.مهندسی عمران
2.علوم مهندسی

 


کارشناسی ارشد:
1.مهندسی عمران- سازه

2.مهندسی عمران-زلزله 

گروه مهندسی معماری

 

رشته‌های موجود:

کارشناسی

1. معماری

2. معماری داخلی

کارشناسی ارشد: 

مهندسی معماری- معماری 

 

 

گروه مهندسی برق

رشته‌های موجود

کارشناسی ناپیوسته:
مهندسی حرفه ای برق قدرت

کارشناسی:
مهندسی برق


کارشناسی ارشد:
1.مهندسی برق-مدارهای مجتمع الکترونیک
2.مهندسی برق-الکترونیک قدرت و ماشین‌های الکتریکی     
3.مهندسی برق-سیستمهای قدرت

گروه مهندسی پزشکی

رشته‌های موجود:

کارشناسی:

مهندسی پزشکی

 

کارشناسی ارشد:

مهندسی پزشکی- بیوالکتریک

گروه زبان

رشته‌های موجود

 

کارشناسی:

آموزش زبان انگلیسی

 

کارشناسی ارشد:

آموزش زبان انگلیسی

 


گروه مهندسی مکانیک و انرژی
رشته‌های موجود

کارشناسی:
1.مهندسی مکانیک
2.مهندسی ساخت و تولید
3.مهندسی انرژی

کارشناسی ارشد:
1.مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی
2.مهندسی مکانیک-ساخت و تولید
3.مهندسی شیمی- مهندسی انرژی

گروه روانشناسی
 

رشته های موجود

کارشناسی:

روانشناسی

گروه مدیریت صنعتی

رشته‌های موجود:


کارشناسی:

مدیریت صنعتی

 

 

گروه مدیریت کسب و کار

رشته های موجود: 

کارشناسی ارشد:
  مدیریت کسب و کار-بازاریابی 

 رفتن به بالای صفحه