دفترچه تلفن دانشگاه علوم و فنون مازندران
  • اگر در عنوان جستجو حرف "ک" و یا حرف "ی" وجود داشت و نتیجه ای حاصل نشد عبارت را بدون این دو حرف وارد کنید. مانند "محمدی" --> "محمد"
  • به جای نام ترکیبی از قسمتی از نام یا فامیلی استفاده نمایید. مانند "مجید محمدی" --> "محمد"
  • بعد از تایپ عنوان، روی دکمه "جستـــــجو" کلیک نمایید.
ردیف اتاق یا محل کار اسامی افراد داخلی مستقیم ایمیل
1دبیرخانهزیبا رفتنی امیری - 32191205---
2سلف سرویساحسان رضائی - 32466139---
3انتشاراتمحمد رسولی - 32466201---
4رئیس دفتر کارآفرینی، مرکز رشد و دفتر آموزشهای آزادسید جعفر مهدی زاده - 32466146---
5مدیر گروه صنایععلی تاجدین - 32466133ali_tajdin[at]yahoo.com
6مسول برگزاری کلاسها و اطاق اساتیدامید مهرداد - 32466147---
7نگهبانی - - 32466186 و 32466112---
8مدیرامور فرهنگی و دانشجوئیمحسن ابوکاظم پور - 32466225m.aboukazempour[at]gmail.com
9کارگاه نقشه کشیعلی طاهری - 32466107---
10کارگاه برقعلمداری - 32466152---
رفتن به بالای صفحه