بروزرسانی: 16:25:36 1398/04/01 معاونت پشتیبانی، دانشجوئی و فرهنگی
دکتر عزیزالله اردشیر بهرستاقی
بیوگرافی:
نام: عزیز الله 
نام خانوادگی: اردشیر بهرستاقی
مرتبه علمی و پست سازمانی: معاونت پشتیبانی، دانشجوئی و فرهنگی
آدرس محل کار: بابل- دانشگاه علوم و فنون مازندران
تلفن:32391583-011
فکس: 01132190118
 
سوابق تحصیلی: 
 
رفتن به بالای صفحه