وضعیت آب و هوای شهرستان بابل
lId":17,"Floor":160},{"DealId":18,"Floor":25},{"DealId":19,"Floor":100},{"DealId":20,"Floor":300}]},{"SlotName":"/1254144/weather_forecast_com-medrectangle-1","Deals":[{"DealId":18,"Floor":25},{"DealId":19,"Floor":100}]},{"SlotName":"/1254144/weather_forecast_com-medrectangle-1","Deals":[{"DealId":18,"Floor":25},{"DealId":19,"Floor":100}]}]; Babol Weather Forecast (Iran) Babol, Iran: Weather Forecast
 
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
آدینه
شنبه
چشم‌انداز:
حداکثر/حداقل دما:
18° | 13°
23° | 12°
26° | 13°
17° | 13°
19° | 12°
سرعت باد (km/h):
پیش بینی آب و هوای جاری:
from Sary Dashte Naz (46 km away)
19°C 
Dry and partly cloudy, calm, broken.
رفتن به بالای صفحه