پرسش‌های متداول
1. برای انتخاب واحد چه کنیم؟
باید از وب سایت آموزش دانشگاه با آدرس http:// amoozesh.ustmb.ac.ir استفاده نمود
برای ورود از شماره دانشجوئی بعنوان نام کاربری و شماره شناسنامه یا کد ملی بعنوان رمز ورود استفاده نمود

2. انتخاب واحد چگونه است؟
در زمان مشخص شده از طرف دانشگاه که در تقویم آموزشی وب سایت دانشگاه و وب سایت آموزش آمده است و یا در بخش زمان بندی ثبت نام که در وب سایت آموزش اعلام شده است ، دانشجو می تواند وارد پرتال آموزشی خود شده و اقدام به انتخاب دروس از لیست ارائه شده نماید
3. کارهای ضروری قبل از انجام ثبت نام چیست؟
بررسی اینکه امکان ورود برای دانشجو می باشد، مثلا دانشجو پرتالش بنا بر هر دلیلی مثل تعلیق، مشرورطی و یا کمیسیون موارد خاص و ... بسته نشده باشد و همچنین پرداخت اینترنتی شهریه ثابت توسط دانشجو انجام شده باشد. 
4. برای دریافت ایمیل آکادمیک چه کنیم؟
به اطلاعیه مندرج در ذیل مراجعه نمائید
http://ustmb.ac.ir/new/dept/research/news_49.aspx

5. برای استفاده از اینترنت چه باید کرد؟
دانشجویان کارشناسی باید از سایت کامپیوتر(آقای مهندس ایرانمهر) کارت اینترنت تهیه نمایند و دانشجویان کارشناسی ارشد می توانند با شماره دانشجوئی و کد ملی خود بعنوان مشخصه ورود استفاده نمایند.

6. برای اتصال به سیستم بی سیم چه باید کرد؟
در هر مکانی که قرار دارید به آنتنی وصل شوید که بیشتر از همه قابلیت آنت دهی  دارد متصل شوید و سپس login نمائید

رفتن به بالای صفحه