بروزرسانی: 13:18:11 1402/09/28 دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه

 

  • مدیر دفتر نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت  : دکترعلی طاهری آهنگر
  • کارشناس : مهندس سیده حسنا شفیعیان
  • پست الکترونیک : nezarat.ustmb@gmail.com
  • تلفن : 01132466206

 

  • شرح وظایف دفتر
  1. نظارت و ارزیابی برنامه های راهبردی و عملیاتی واحدهای مختلف دانشگاه و پایش مستمر و نظام مند پیشرفت و تحقق برنامه ها.                                                
  2. تنظیم و اجرای آیین نامه ها، روال ها و مقررات نظارتی در جهت توسعه هدفمند و کیفی دانشگاه.                                                                                       
  3. نظارت بر حسن اجرای آیین نامه ها و دستور العملها در تمام حوزه های فعالیت دانشگاه و ارزیابی کارایی فرایندهای اداری جاری.                                                  
  4. ارزیابی عملکرد کلیه مدیران و مسئولین در سطح دانشگاه ، دانشکده ها و شوراها و کمیته های تخصصی.                                      
  5. ایجاد وحدت رویه در امر نظارت و ارزیابی همه حوزه های عملکردی دانشگاه از طریق سامانه های اطلاعاتی و آماری یکپارچه.

 

رفتن به بالای صفحه