بروزرسانی: 11:5:12 1398/05/13 امور استعداد درخشان

کارشناس واحد : طاهره آقا میرزائی

تلفن تماس: 32466199

دانشجویان عزیز جهت استفاده از سهمیه استعداد درخشان باید به اطلاعیه مربوطه که در بخش اطلاعیه ها معاونت آموزشی و پژوهشی  منتشر می شود مراجعه و فرم لازم را تهیه و تکمیل نمایند. 

رفتن به بالای صفحه