بروزرسانی: 14:36:19 1401/11/12 EducationResearch_Edu_Exams

رئیس دایره امتحانات:  محسن ابوکاظم پور

جهت برگزاری امتحانات و اطلاع از زمان برگزاری امتحانات به رئیس اداره آموزش مراجعه نمائید.

رفتن به بالای صفحه