بروزرسانی: 11:2:12 1398/05/13 امور امتحانات

رئیس دایره امتحانات: فاطمه محسنی 

جهت برگزاری امتحانات و اطلاع از زمان برگزاری امتحانات به رئیس اداره آموزش مراجعه نمائید.

رفتن به بالای صفحه