بروزرسانی: 13:25:46 1402/03/16 هیأت موسس دانشگاه
هیات موسس دانشگاه
اعضای هیات موسس:
1- مرتضی حاجی
2-مهندس محسن نریمان
3- یوسف عسکری نژاد
4-  دکتر میرمهدی سید اصفهانی(رئیس هیات موسس )
5- آیت الله شهید عباسعلی سلیمانی
6-  دکتر علیرضا صفاریان
7- مهندس حسن رمضانیان پور
8-دکتر احمد نوریان 
9-محسن عسکری نژاد 
10- مرحوم سعید صمیمی

 

رفتن به بالای صفحه