بروزرسانی: 14:09:18 1401/06/28 هیأت موسس دانشگاه
هیات موسس دانشگاه
اعضای هیات موسس:
1- مرتضی حاجی
2-مهندس محسن نریمان
3- یوسف عسکری نژاد
4-  دکتر میرمهدی سید اصفهانی
5- آیت الله عباسعلی سلیمانی(رئیس هیات موسس و هیات امنا)
6-  دکتر علیرضا صفاریان
7- مهندس حسن رمضانیان پور
8-دکتر احمد نوریان 
9-محسن عسکری نژاد 
10- مرحوم سعید صمیمی

 

رفتن به بالای صفحه