بروزرسانی: 13:45:17 1401/06/28 امور شاهد و ایثارگر

مسول واحد امور دانشجوئی: مهیار یگانگی

دانشجویان محترم شاهد و ایثارگر باید در روز ثبت نام در دانشگاه جهت تکمیل پرونده به امور دانشجوئی مراجعه نمایند. 

 

رفتن به بالای صفحه