بروزرسانی: 11:49:41 1398/08/21 لیست دانشکده ها
گروه مدیریت مدیر گروه: دکتر بابک شیرازی گروه صنایع مدیر گروه: دکتر علی تاجدین

گروه کامپیوتر مدیر گروه: دکتر باقر رحیم پور گروه برق و مهندسی پزشکی مدیر گروه:دکتر علی قاسمی

گروه عمران مدیر گروه: دکتر فاطمه تجریشی زاهدیگروه مکانیک مدیر گروه: دکتر علی طاهری آهنگر گروه شیمی مدیر گروه: دکتر غزاله امینی گروه مهندسی انرژی مدیر گروه: دکتر غزاله امینی

مدیر گروه : دکتر علی تاجدین

مدیر گروه: دکتر سعیده شمسائی

مدیرگروه: دکتر حبیب الله حلیمیرفتن به بالای صفحه