تاریخ بروز رسانی: 11:55:49 1398/08/21 دانشکده مهندسی صنایع و مدیریت
گروه مدیریت
مدیر گروه: دکتر بابک شیرازی

گروه صنایع 
مدیر گروه: دکتر علی تاجدین



رفتن به بالای صفحه