دفترچه تلفن دانشگاه علوم و فنون مازندران
  • اگر در عنوان جستجو حرف "ک" و یا حرف "ی" وجود داشت و نتیجه ای حاصل نشد عبارت را بدون این دو حرف وارد کنید. مانند "محمدی" --> "محمد"
  • به جای نام ترکیبی از قسمتی از نام یا فامیلی استفاده نمایید. مانند "مجید محمدی" --> "محمد"
  • بعد از تایپ عنوان، روی دکمه "جستـــــجو" کلیک نمایید.
ردیف اتاق یا محل کار اسامی افراد داخلی مستقیم ایمیل
61مشاوره - - 32466128---
62سالن مرحوم مهندس صمیمی - - 32466166---
63کارگاه جوش - - 32466167---
64سالن تربیت بدنی - - 32466198---
65حوزه ریاستدورنگار - 011-32190118---
66تلفن مستقیم دانشگاه - - 01132197583---
67تلفن مستقیم دانشگاه - - 01132197582---
68بوفه - - 011-32193517---
69خزانه دار - - 011-32260298---
70مهمان سرا - - 011-32192986---
رفتن به بالای صفحه