دفترچه تلفن دانشگاه علوم و فنون مازندران
  • اگر در عنوان جستجو حرف "ک" و یا حرف "ی" وجود داشت و نتیجه ای حاصل نشد عبارت را بدون این دو حرف وارد کنید. مانند "محمدی" --> "محمد"
  • به جای نام ترکیبی از قسمتی از نام یا فامیلی استفاده نمایید. مانند "مجید محمدی" --> "محمد"
  • بعد از تایپ عنوان، روی دکمه "جستـــــجو" کلیک نمایید.
ردیف اتاق یا محل کار اسامی افراد داخلی مستقیم ایمیل
41گروه مهندسی صنایعدکتر نیکبخش جوادیان - 32466173n.javadian[at]ustmb.ac.ir
42مسول کارگاه ماشین ابزارمهندس محمود علی نژاد - 32466175---
43خدمات کامپیوتری آموزشحمیده فلاح تبار - 32466140---
44کارگاه ریخته گری - - 32466179---
45هیات علمی صنایعدکتر جواد رضائیان - 32466202j_rezaeian[at]ustmb.ac.ir
46بایگانی دانش آموختگانمجید صادقی - 32466148---
47گروه صنایعدکتر سید علی حدیقی - 32466203ahadighi[at]ustmb.ac.ir
48سایت کامپیوترمهندس محبوبه نریمان - 32466196---
49سالن تربیت بدنی - - 32466198---
50مرکز آمار و انفورماتیک و کارگزینیمهندس سیده حسنا شفیعیان - 32466206shafieian.h[at]gmail.com
رفتن به بالای صفحه