دفترچه تلفن دانشگاه علوم و فنون مازندران
  • اگر در عنوان جستجو حرف "ک" و یا حرف "ی" وجود داشت و نتیجه ای حاصل نشد عبارت را بدون این دو حرف وارد کنید. مانند "محمدی" --> "محمد"
  • به جای نام ترکیبی از قسمتی از نام یا فامیلی استفاده نمایید. مانند "مجید محمدی" --> "محمد"
  • بعد از تایپ عنوان، روی دکمه "جستـــــجو" کلیک نمایید.
ردیف اتاق یا محل کار اسامی افراد داخلی مستقیم ایمیل
31اداره حسابداریامیر کرامتی - 32466125---
32اداره حسابداریآقای براری - 32466125---
33ریاستدکترسید خلاق میرنیا - 32466113---
34نگهبانی - - 32466112و32466186---
35هیات علمی عمرانمهندس محمد تقی سعادتی - 324666115---
36تاسیسات برقی - - 32466116---
37حمل و نقلتقی شیاری - 32466119---
38مشاوره - - 32466128---
39دفتر هیات اجرائی جذب و دفتر تحصیلات تکمیلی و استعداد درخشاندکتر طاهره آقامیرزائی - 32466199---
40بایگانی آموزشجعفر حیدری - 32466229---
رفتن به بالای صفحه