دفترچه تلفن دانشگاه علوم و فنون مازندران
  • اگر در عنوان جستجو حرف "ک" و یا حرف "ی" وجود داشت و نتیجه ای حاصل نشد عبارت را بدون این دو حرف وارد کنید. مانند "محمدی" --> "محمد"
  • به جای نام ترکیبی از قسمتی از نام یا فامیلی استفاده نمایید. مانند "مجید محمدی" --> "محمد"
  • بعد از تایپ عنوان، روی دکمه "جستـــــجو" کلیک نمایید.
ردیف اتاق یا محل کار اسامی افراد داخلی مستقیم ایمیل
21بایگانی آموزشفاطمه محسنی611732466117fmk_mohseni[at]ustmb.ac.ir
22گروه علوم پایهدکتر علی تاجدین613332466133ali_tajdin[at]yahoo.com
23گروه مهندسی کامپیوتردکتر باقر رحیم پور کامی612132466121rc_bagher[at]yahoo.com
24خدمات کامپیوتری آموزشمهندس آذر نقدی613432466134---
25نظام وظیفهامید مهرداد614732466147---
26تاسیساتمجید صادقی621032466210---
27خدمات آموزش و دفتر حقوقیمنا مومناتی620732466207---
28مسول انبارامیر کرامتی - 32466124---
29فکس حسابداری - - 32191225---
30اداره حسابداریمحمد علیزاده افروزی - 32466122---
رفتن به بالای صفحه