دفترچه تلفن دانشگاه علوم و فنون مازندران
  • اگر در عنوان جستجو حرف "ک" و یا حرف "ی" وجود داشت و نتیجه ای حاصل نشد عبارت را بدون این دو حرف وارد کنید. مانند "محمدی" --> "محمد"
  • به جای نام ترکیبی از قسمتی از نام یا فامیلی استفاده نمایید. مانند "مجید محمدی" --> "محمد"
  • بعد از تایپ عنوان، روی دکمه "جستـــــجو" کلیک نمایید.
ردیف اتاق یا محل کار اسامی افراد داخلی مستقیم ایمیل
1کارگاه نقشه کشیعلی طاهری - 32466107---
2کارگاه نجاریعلی کرامتی - 32466151---
3کارگاه ریخته گری - - 32466179---
4کارگاه جوش - - 32466167---
5کارگاه برقعلمداری - 32466152---
6کارشناس فرهنگی و روابط عمومیعبدالعلی صمیمی - 32466130---
7کارشناس حسابداریمحمد علیزاده - 32466125---
8کارشناس ثبت نام و نظام وظیفهامید مهرداد - 32466147---
9واحد خدمات کامپیوتری آموزشمنا مومناتی و حمیده فلاح تبار - 32466140---
10واحد خدمات کامپیوتری آموزشآذر نقدی - 32466134---
رفتن به بالای صفحه