دفترچه تلفن دانشگاه علوم و فنون مازندران
  • اگر در عنوان جستجو حرف "ک" و یا حرف "ی" وجود داشت و نتیجه ای حاصل نشد عبارت را بدون این دو حرف وارد کنید. مانند "محمدی" --> "محمد"
  • به جای نام ترکیبی از قسمتی از نام یا فامیلی استفاده نمایید. مانند "مجید محمدی" --> "محمد"
  • بعد از تایپ عنوان، روی دکمه "جستـــــجو" کلیک نمایید.
ردیف اتاق یا محل کار اسامی افراد داخلی مستقیم ایمیل
1مرکز آمار و انفورماتیک و کارگزینیمهندس سیده حسنا شفیعیان - 32466206shafieian.h[at]gmail.com
2رئیس دانشکده علوم انسانی و مدیریت،مدیر گروه زباندکتر سعیده شمسایی - 32466143saeedeh.shamsaee[at]ustmb.ac.ir
3مرکز کامپیوتر و فناوری و اطلاعاتمهندس رفیده حدیقی - 32466141rhadighi[at]ustmb.ac.ir
4مدیر گروه کامپیوتردکتر باقر رحیم پور کامی - 32466121rc_bagher[at]yahoo.com
5گروه مهندسی صنایعدکتر نیکبخش جوادیان - 32466173n.javadian[at]ustmb.ac.ir
6معاونت آموزشی و پژوهشیدکتر محسن پورفلاح - 32466107m.pourfallah[at]ustmb.ac.ir
7مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلیدکتر محسن ابوکاظم پور - 32466126m.aboukazempour[at]gmail.com
8هیات علمی صنایعدکتر جواد رضائیان - 32466202j_rezaeian[at]ustmb.ac.ir
9اومور دانشجویی و دانش آموختگانفاطمه محسنی - 32466117fmk_mohseni[at]ustmb.ac.ir
10هیات علمی عمران و معماریدکتر عزیزالله اردشیر بهرستاقی - 32466182Ardeshir[at]ustmb.ac.ir
رفتن به بالای صفحه