دفترچه تلفن دانشگاه علوم و فنون مازندران
  • اگر در عنوان جستجو حرف "ک" و یا حرف "ی" وجود داشت و نتیجه ای حاصل نشد عبارت را بدون این دو حرف وارد کنید. مانند "محمدی" --> "محمد"
  • به جای نام ترکیبی از قسمتی از نام یا فامیلی استفاده نمایید. مانند "مجید محمدی" --> "محمد"
  • بعد از تایپ عنوان، روی دکمه "جستـــــجو" کلیک نمایید.
ردیف اتاق یا محل کار اسامی افراد داخلی مستقیم ایمیل
1آزمایشگاه فیزیکشهروز نصیریان- فاطمه محسنی - 32466154ShahruzNasirian[at]ustmb.ac.ir
2دفتر نظارت و ارزیابی و آمار و انفورماتیک- کارگزینیسیده حسنا شفیعیان - 32466206shafieian.h[at]gmail.com
3مدیر گروه زبانسعیده شمسایی - 32466143saeedeh.shamsaee[at]ustmb.ac.ir
4رئیس مرکز کامپیوتر و فناوری و اطلاعاترفیده حدیقی - 32466141rhadighi[at]ustmb.ac.ir
5مدیر گروه کامپیوتردکتر باقر رحیم پور - 32466121rc_bagher[at]yahoo.com
6مدیر گروه گروه صنایعنیکبخش جوادیان - 32466173n.javadian[at]ustmb.ac.ir
7رئیس کتابخانهمریم شیر پور - 32466136m_shirpour[at]ustmb.ac.ir
8معاونت آموزشی و پژوهشیمحسن پورفلاح - 32466113m.pourfallah[at]ustmb.ac.ir
9مدیر کل اداره آموزشمحسن ابوکاظم پور - 32466126m.aboukazempour[at]gmail.com
10عضو هیات علمی- صنایعجواد رضائیان - 32466202j_rezaeian[at]ustmb.ac.ir
رفتن به بالای صفحه