دفترچه تلفن دانشگاه علوم و فنون مازندران
  • اگر در عنوان جستجو حرف "ک" و یا حرف "ی" وجود داشت و نتیجه ای حاصل نشد عبارت را بدون این دو حرف وارد کنید. مانند "محمدی" --> "محمد"
  • به جای نام ترکیبی از قسمتی از نام یا فامیلی استفاده نمایید. مانند "مجید محمدی" --> "محمد"
  • بعد از تایپ عنوان، روی دکمه "جستـــــجو" کلیک نمایید.
ردیف اتاق یا محل کار اسامی افراد داخلی مستقیم ایمیل
1هیات علمی عمرانمهندس محمد تقی سعادتی - 324666115---
2دانشکده مهندسی صنایع و کامپیوتر ، گروه مهندسی صنایع، فناوری و اطلاعات و مدیریت کسب و کاردکتر ایرج مهدوی - 32466257---
3گروه مهندسی معماریدکتر معصومه آل رضا625132466251---
4بایگانی آموزشجعفر حیدری - 32466229---
5دبیرخانهزیبا رفتنی امیری - 32466228---
6مدیر دفتر ارزیابی و نظارت -آمار و انفورماتیکدکتر بابک شیرازی - 32466226---
7گروه عمران و معماریدکتر فاطمه زاهدی تجریشی - 32466225---
8تاسیساتمجید صادقی621032466210---
9دفتر حقوقیمهران محمدی620732466207---
10خدمات آموزش و دفتر حقوقیمنا مومناتی620732466207---
رفتن به بالای صفحه