افتخارات

جشنواره ملي

در نخستين جشنواره ملي توكا كه در ٢٥-٢٦ بهمن ماه در بابلسر توسط بنياد ملي نخبگان استان مازندران برگزار گرديد، در ميان بیش از ۴۳۰ طرح از سراسر کشور، دوطرح معرفي شده از دانشگاه علوم و فنون مازندران در ميان ۲۵ طرح برتر انتخاب شدند.
11:6:17 1396/11/28

پژوهشگران برتر سال ٩٦

پژوهشگران برتر سال ٩٦ جناب آقاي پروفسور ايرج مهدوي و جناب آقاي دكتر جواد رضائيان از گروه صنايع در بخش فني و مهندسي و جناب آقاي دكتر حامد فضل الله تبار در بخش نخبگان در استان مازندران از دانشگاه علوم و فنون مازندران به عنوان پژوهشگران برتر سال ٩٦ شناخته شدند .
20:9:20 1396/11/19

برگزاری سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

دانشگاه علوم و فنون مازندران موفق شد میزبان برگزاری سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و هفدهمین کنفرانس بین المللی فناوری و اطلاعات در اسفند سال 95 باشد.
20:8:55 1396/11/19

استاد نمونه کشوری

دکتر ایرج مهدوی از گروه مهندسی صنایع بعنوان استاد نمونه کشوری در سال 95 انتخاب شد.
20:8:36 1396/11/19

ارتقاء به رتبه علمي دانشياري

دکتر نیکبخش جوادیان عضو هیات علمی دانشگاه از کروه مهندسی صنایع در مرداد ماه سال ۱۳۹۵ به رتبه دانشیاری دست یافتند
20:5:27 1396/11/19
رفتن به بالای صفحه