افتخارات

اسامی دانشجویان رتبه‌های برتررشته‌های کارشناسی

اسامی دانشجویان رتبه‌های اول تا سوم رشته‌های کارشناسی دانشگاه علوم و فنون مازندران براساس ورودی ها ورودی رتبه نام و نام خانوادگی رشته 96 اول مهین دخت آقابراریان آموزش زبان انگلیسی 96 دوم کوثر میر حیدرزاده آموزش زبان انگلیسی 96 سوم سهیل کارگردهر آموزش زبان انگلیسی 97 اول پردیس رمضان زاده داوودی آموزش زبان انگلیسی 97 دوم نرگس احمدی مقدم آموزش زبان انگلیسی 97 سوم پرهام استادی درجانی آموزش زبان ان ...
13:53:04 1399/09/16

پیام تبریک

پیام تبریک جناب آقای دکتر علی قاسمی عضو محترم هیات علمی گروه مهندسی برق کسب افتخار جدید علمی و قرارگیری در فهرست ۲ درصد پژوهشگر برتر مطابق پایگاه Scopus، را به جنابعالی تبریک و تهنیت عرض نموده و برای شما توفیق روز افزون الهی در تمامی مراحل زندگی آرزو داریم.
12:01:27 1399/09/11

پیام تبریک به مناسبت اخذ درجه دکتری

پیام تبریک به مناسبت اخذ درجه دکتری جناب آقای دکتر میثم آهنگران عضو محترم هیات علمی گروه مهندسی کامپیوتر کسب مدرک دکتری مهندسی کامپیوتر را به جنابعالی تبریک و تهنیت عرض می‌نماییم و برای شما توفیق روز افزون الهی در تمامی مراحل زندگی آرزو داریم.
13:35:39 1399/09/09

پیام تبریک دانشیاری

پیام تبریک دانشیاری جناب آقای دکتر شه روز نصیریان عضو محترم هیات علمی گروه مهندسی برق بدینوسیله ارتقاء جنابعالی را به مرتبه دانشیاری تبریک و تهنیت عرض نموده و از خداوند متعال توفیق روز افزون شما را آرزومندیم.
8:59:3 1399/09/02

افتخار جدید

افتخار پایان نامه برتر کشوری گروه مهندسی برق دانشگاه در جشنواره پروفسور حسابی را به دانشجو سرکار خانم مهندس سمیه سیه چهره خلردی وآقای دکتر علی قاسمی مرزبالی تبریک عرض می‌کنیم.
14:17:9 1399/07/30
رفتن به بالای صفحه