3299 فارغ التحصیلان علوم و فنون ، پذیرفته شدگان نهایی آزمون دکتری (Ph.D) نیمه متمرکز سال 1400
فارغ التحصیلان علوم و فنون ، پذیرفته شدگان نهایی آزمون دکتری (Ph.D) نیمه متمرکز سال 1400

فارغ التحصیلان دوره کارشناسی ارشد دانشگاه که در ردیف پذیرفته شدگان نهایی آزمون دکتری (Ph.D) نیمه متمرکز سال 1400 قرار گرفته اند


ردیف

نام خانوادگی

نام

سهمیه قبولی

رشته کارشناسی ارشد

رشته قبولی دکتری

دانشگاه قبولی

1

رزمجویی

وحید

ازاد

مهندسی صنایع -سیستم‌های کلان اقتصادی واجتماعی

مدیریت صنعتی *استراتژی صنعتی

دانشگاه تهران

روزانه

2

اهرمیان پور

ناهید

ازاد

مهندسی صنایع -سیستم‌های کلان اقتصادی واجتماعی

ریاضی *کاربردی

دانشگاه شهیدباهنر-کرمان

روزانه

3

ویژه

مهدی

ازاد

مهندسی برق -قدرت

مهندسی برق *قدرت

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

روزانه

4

کوشا

علی

ازاد

مهندسی عمران -سازه

مهندسی عمران *سازه

دانشگاه صنعتی شاهرود

پردیس خودگردان

5

شهری

شبنم

ایثارگران 5درصدظرفیت

مهندسی مکانیک -تبدیل انرژی

مهندسی مکانیک *تبدیل انرژی

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

روزانه

6

صیدانلو

پوریا

ازاد

مهندسی صنایع -بهینه سازی سیستم ها

مهندسی صنایع *بهینه سازی سیستم ها

دانشگاه تهران

پردیس خودگردان

7

طاوسی مرزنکلاته

حسن

ازاد

مهندسی شیمی

مهندسی شیمی *-

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

روزانه
تاریخ انتشار: 11:11:17 1400/09/09
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه