2071 افتخاری دیگر از اعضای هیات علمی دانشگاه علوم و فنون مازندران

پروفسورایرج مهدوی و دکتر علی قاسمی مرزبالی در فهرست دانشمندان ۲ درصد برتر جهان در سال ۲۰۲۲ قرار گرفتند. این فهرست بر مبنای گزارش مشترک دانشگاه استنفورد و انتشارات الزیویر منتشر شد.

 برای انتخاب لیست دانشمندان برتر، اطلاعات پژوهشگران از سراسر جهان در ۲۰ حوزه و ۱۵۹ زیر حوزه بررسی شده و انتخاب بر اساس شاخص هایی همچون تعداد استنادات، h-index، hm-index، میزان خوداستنادی و سایر موارد انجام پذیرفته است..

این پژوهش که از داده‌های استنادی اسکوپوس طی سال ۲۰۲۱ استفاده کرده است دانشمندان را در ۵   حوزه موضوعی اصلی و براساس میزان استنادات استاندارد شده مقاله‌ها طبقه بندی نمود و معیار ورود پژوهشگران به فرآیند رتبه‌بندی انتشار حداقل   ۵ مقاله بوده است و در مجموع تقریباً ۲۰۰  هزار دانشمند در جهان مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته‌اند.

این افتخار بزرگ را به این عزیزان تبریک گفته و امید است که شاهد موفقیت ‌های روزافزون در این دانشگاه باشیم. .

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 تاریخ انتشار: 14:11:53 1401/08/24
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه