3161 کسب مقام ورزشی
کسب مقام ورزشیکسب مقام اول توسط خانم فاطمه عموزاده درمسابقات انفرادی بدمینتون درمنطقه2 کشور را به ایشان و خانواده بزرگ علوم و فنون مازندران تبریک می‌گوییم.

تاریخ انتشار: 14:7:6 1398/10/08
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه