3585 ثبت نام در سامانه سجاد کمیسیون موارد خاص
ثبت نام در سامانه سجاد کمیسیون موارد خاص

دانشجویان گرامی که جهت اخذ مجوز نیاز به طرح درخواست در کمیسیون موارد خاص دارند، خواهشمنداست ضمن مراجعه و بررسی پرونده توسط آموزش دانشگاه، نسبت به ثبت نام در سامانه سجاد اقدام کرده و تمامی مدارک لازم را حضوری به خانم محسنی تحویل دهند .تاریخ انتشار: 10:13:37 1401/05/31
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه