89 پرداخت شهریه
پرداخت شهریه

 

آندسته از دانشجویانی که در فرصت مقرر 1403/02/05 مانده شهریه خود را پرداخت نکرده اند، آخرین فرصت پرداختی تا 1403/02/30 می باشد. بدیهی است هر گونه عواقب آموزشی بعلت عدم پرداخت در تاریخ اعلام شده، بعهده دانشجو می باشد. تاریخ انتشار: 13:16:59 1403/03/06
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه