332 رشته های تحصیلی دانشگاه علوم و فنون مازندران
رشته های تحصیلی دانشگاه علوم و فنون مازندران

 

دانشگاه علوم وفنون مازندران در حال حاضر دارای 17 رشته تحصیلی در مقطع کارشناسی و 25 رشته در مقطع کارشناسی ارشد و یک رشته در مقطع دکتری دارد.

لیست رشته ها در ذیل آمده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تاریخ انتشار: 13:38:33 1403/02/04
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه