تاریخ بروز رسانی: 11:36:29 1402/11/10 دانشکده علوم انسانی و مدیریت

     1.گروه  حسابداری 

 2.گروه زبان

         مدیر گروه: دکتر سعیده شمسائی  

3. گروه روانشناسی

          مدیر گروه: دکتر معصومه سیدی

 4. گروه مدیریت صنعتی

         مدیرگروه: دکتر بابک شیرازی

 5. گروه مدیریت کسب و کار

   مدیر گروه: دکتر بابک شیرازی 

 

 

 

 رفتن به بالای صفحه