تاریخ بروز رسانی: 12:53:56 1401/06/30 دانشکده فنی و مهندسی

گروه عمران ومعماری 

       

  

-مدیر گروه: دکتر فاطمه تجریشی زاهدی-      

                       

    

گروه مکانیک و  انرژی

           

 

-مدیر گروه: دکتر  علی طاهری آهنگر

 

 

گروه برق و پزشکی

 

 

-مدیر گروه: دکتر علی قاسمی
رفتن به بالای صفحه