تاریخ بروز رسانی: 12:13:23 1402/06/08 دانشکده فنی و مهندسی

 

1.      گروه مهندسی عمران 

       مدیر گروه دکتر فاطمه تجریشی زاهدی       

2.      گروه مهندسی معماری

      مدیر گروه: دکتر وحید حیدرنتاج

3.      گروه مهندسی مکانیک و  انرژی

      مدیر گروه دکتر علی طاهری آهنگر

4.      گروه مهندسی برق

      مدیر گروه: دکتر علی قاسمی

5.      گروه مهندسی پزشکی

      مدیر گروهدکتر سیده سمیه نقیبی

 

 

 

 

 رفتن به بالای صفحه