تاریخ بروز رسانی: 11:06:16 1402/12/26 دانشکده مهندسی صنایع و کامپیوتر

 

1.       گروه مهندسی کامپیوتر     

         مدیر گروه: دکتراکرم نخعی

2.      گروه مهندسی صنایع  

       مدیر گروه: دکتربابک شیرازی 

3.     گروه مهندسی فناوری و اطلاعات    

            مدیر گروه: دکتربابک شیرازی     رفتن به بالای صفحه