99 تبریک روز دانشجو
تبریک روز دانشجو
از دانشگاه همیشه و در همه جا این انتظار هست که محل جوشش و اوج دو جریان حیاتی در کشور باشد: اول، جریان علم و تحقیق؛ دوم، جریان آرمان‌گرایی‌ها و آرمان‌خواهی‌ها و هدف گذاری‌های سیاسی و اجتماعی.   
                                                   رهبرمعظم انقلاب

فرارسیدن روز دانشجو ، روزاهمیت علم آموزی و لزوم حقیقت جویی،روز تاکید بر لزوم تقویت ایمان و اهمیت افزایش بصیرت سیاسی و معرفت دینی بر تمامی دانشجویان مومن و پرتلاش ایران اسلامی و بالاخص دانشگاه علوم و فنون مازندران گرامی باد.تاریخ انتشار: 09:17:18 1399/09/16
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه