اخبار

اطلاعیه درخواست مجوزسنوات

11:51:09 1400/05/12

آیین نامه حمایت از پایان نامه‌های دانشجویان

10:45:29 1400/04/06

نظامنامه اخلاق آموزشی

نظامنامه اخلاق آموزشی قابل توجه کلیه دانشجویان و اساتید محترم مطالعه این دستورالعمل ضروری است.لذا متن کامل این دستورالعمل رو می‌توانید از لینک زیر دریافت نمائید.
13:26:19 1400/02/01

ثبت نام در سامانه سجاد

قابل توجه دانشجویان محترم مهلت زمانی تعریف شده در سامانه سجادجهت تعیین تکلیف بازگشت به تحصیل دانشجو حداکثر تا یک ماه بعد از آغاز سال تحصیلی امکان پذیر خواهد بود و پس از آن ازاختیارات این شورا خارج است.
11:42:03 1400/01/24

یکصد و شصت و سومین جلسه هیات امنا دانشگاه علوم و فنون مازندران

یکصد و شصت و سومین جلسه هیات امنا دانشگاه علوم و فنون مازندران یکصد و شصت و سومین جلسه هیات امنا دانشگاه علوم و فنون مازندران روز پنج شنبه مورخ 99/12/14 باحضور اعضاء محترم برگزار شد.
08:33:06 1399/12/17
رفتن به بالای صفحه