اخبار

امتحانات نیم سال اول سال تحصیلی 1402-1401

14:13:28 1401/10/17

هشتمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی

هشتمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی آدرس وبسایت کنفرانس: www.ictem.ir
14:25:29 1401/10/05

اطلاعیه فوری تاریخ شروع امتحانات

اطلاعیه فوری تاریخ شروع امتحانات بدینوسیله به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند به دلیل برگزاری کنکورسراسری در دانشگاه علوم و فنون مازندران در روز چهارشنبه 1401/10/28 و پنج شنبه 1401/10/29 ، تداخل با امتحانات پایان نیمسال اول 1401 ، در جلسه شورای آموزشی دانشگاه مقرر گردید کلیه امتحانات روز چهارشنبه1401/10/28 به دوشنبه 1401/11/03 و امتحانات روز پنجشنبه 1401/10/29 به سه شنبه1401/11/04 (با همان ترتیب قبلی)تغییر یابد. لازم به ذکر می ...
14:23:58 1401/09/23

اخبار سامانه آموزشی (سما)

اخبار سامانه آموزشی (سما) اخبار سامانه آموزشی (سما)
10:37:31 1401/09/02

افتخارات دانشگاه

افتخارات دانشگاه افتخارات دانشگاه
14:24:29 1401/09/01
رفتن به بالای صفحه