اخبار

گرامی داشت دهه مبارک فجر

22:58:38 1401/11/11

اطلاعیه تغییردر تاریخ شروع کلاسها

اطلاعیه تغییردر تاریخ شروع کلاسها بدینوسیله به اطلاع اساتید و دانشجویان گرامی می رساند بر اساس مصوبه شورای آموزشی دانشگاه با توجه به تعویق برنامه برخی از امتحانات و انتخاب واحدها ، تاریخ شروع کلاسها از یکشنبه 1401/11/16 به روز یکشنبه 1401/11/23 تغییر یافت .
14:15:30 1401/11/10

واریز شهریه جهت انتخاب واحد

واریز شهریه جهت انتخاب واحد قابل توجه دانشجویان گرامی جهت انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی 1401 می بایست شهریه علی الحساب را به صورت الکترونیکی از تاریخ 1401/11/06 لغایت 1401/11/09 واریز نمایند. ضمنا مبلغ علی الحساب برای مقطع کارشناسی 17500000 ریال و کارشناسی ارشد 2500000 ریال می باشد.
13:46:57 1401/11/05

اطلاعیه  درخواست  مجوز مشروط ی دانشجویان جهت  ثبت نام در نیمسال دوّم  1401

اطلاعیه  درخواست  مجوز مشروط ی دانشجویان جهت  ثبت نام در نیمسال دوّم  1401 بدینوسیله به اطلاع می رساند با توجه به ثبت نام نیمسال دوم 1402-1401 در هفته دوم بهمن ، لذا دانشجویانیکه تعداد ترم های مشروطی آنها بیش از حد مجاز می باشد نیاز به اخذ مجوز ادامه تحصیل مطابق شرایط زیر دارند: * دانشجویان کارشناسی پیوسته - در صورت مشروطی بیش از 3 نیمسال نیاز به اخذ مجوز کمیسیون موارد خاص در سامانه سجاد * دانشجویان کارشناسی ناپیوسته - در صورت مشروطی بیش از 1 نیمسال نیاز به اخذ مجوز ...
12:29:41 1401/11/05

اطلاعیه شماره 2 درخواست مجوز سنوات دانشجویان برای نیمسال دوّم 1401

اطلاعیه  شماره   2  درخواست  مجوز سنوات دانشجویان برای نیمسال دوّم  1401  بدینوسیله به اطلاع می رساند با توجه به اینکه ثبت نام نیمسال اوّل تحصیلی 1402-1401 در هفته دوم بهمن ماه انجام می گردد، لذا دانشجویانی که طول دوره تحصیلی آنها به اتمام رسیده است و نیاز به اخذ مجوز کمیسیون موارد خاص دارند مطابق شرایط زیر اقدام نمایند: * درخواست مجوز از کمیسیون موارد خاص داخلی و استانی با ثبت نام در سامانه سجاد الف – دانشجویان کارشناسی پیوسته برای نیمسالهای 11 و 12 از کمیسیو ...
13:27:52 1401/11/03
رفتن به بالای صفحه