بروزرسانی: 08:54:54 1401/09/16 صفحه اختصاصی استاد فاطمه زاهدی تجریشی
فاطمه زاهدی تجریشی Fatemeh Zahedi tajrishi

فاطمه زاهدی تجریشی

f.zaheditajrishi[at]ustmb.ac.ir

استادیار

 

Skills:

 1. AutoCAD                                                    
 2. Microsoft Office Proficiency 
 3. Excel Programming/Proficiency        
 4. OpenSees
 5. MATLAB                       
 6. SAP
 7. Abaqus
 8. ETABS                                                    
 9. Safe              
 10. ArcGIS                                               
 11. Artificial Neural Networks                                       
 12. Genetic Algorithm                    
 13. Mathematical Optimization Methods
 14. Seismic Retrofitting
 15. Seismic Risk Analysis  
 16. Presentation and teaching Skills
 17. Strong written and verbal communication skills
 18. Strong teamwork skills

 

رفتن به بالای صفحه