بروزرسانی: 16:31:33 1400/02/27 صفحه اختصاصی استاد بابک شیرازی
بابک شیرازی Babak Shirazi

بابک شیرازی

babak[at]ustmb.ac.ir

دانشیار

سوابق تحصیلی

Ø  سال 1389، دکتری تخصصی (.Ph.D) رشته مهندسی صنایع دانشگاه علوم و فنون

Ø  سال 1384، کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع دانشگاه علوم و فنون

Ø  سال 1380، کارشناسی رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه تهران


 سوابق آموزشی و پژوهشی 

Ø  عضو هیات علمی گروه مهندسی صنایع دانشگاه علوم و فنون مازندران از سال 1385

Ø  تدریس دروس مهندسی صنایع در مقطع کارشناسی از سال 1385

Ø  تدریس دروس مهندسی صنایع در مقطع کارشناسی ارشد/دکتری از سال 1389

Ø  راهنمایی پایان نامه‌های متعدد دانشجویی در مقطع کارشناسی ارشد/ دکتری

Ø  آدرس صفحه اسکوپوس(Scopus) دکتر شیرازی :

  https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=23026468100

Ø  آدرس صفحه گوگل اسکولار (Scholar) دکتر شیرازی :سوابق اجرایی

ü  معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم و فنون مازندران از 1390 تا 1394

ü  مدیر گروه کارشناسی ارشد IT دانشگاه علوم و فنون از سال 1390 تاکنون

ü  مدیر گروه کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) دانشگاه علوم و فنون از سال 1397 تاکنون

ü  مدیر گروه مهندسی صنایع دانشگاه علوم و فنون از 1389-1390

ü  ناظر وزارت صمت (سازمان صنایع کوچک) در طرحهای توسعه صنعتی از 1384 تا 1390


رفتن به بالای صفحه