برنامه هفتگی استاد شه روز نصیریان
ساعت 8-9:30 9:30-11 11-12 12-13 13-14:30 14:30-16 16-17:30 17:30-19
ایام هفته
شنبه امور اداری و مراجعه دانشجویی امور اداری و مراجعه دانشجویی امور اداری و مراجعه دانشجویی نماز و مراجعه دانشجویی مطالعه مطالعه مطالعه مطالعه
یكشنبه ریاضی مهندسی (گ1) الکترومغناطیس ریاضی مهندسی (گ2) نماز و مراجعه دانشجویی فیزیک2 (گ1) فیزیک2 (گ1) مطالعه و تحقیق مطالعه و تحقیق
دوشنبه مراجعه دانشجویی شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه فیزیک2 (گ2) نماز و مراجعه دانشجویی فیزیک2 (گ2) مطالعه و تحقیق مطالعه و تحقیق مطالعه و تحقیق
سه شنبه ریاضی مهندسی (گ1) الکترومغناطیس ریاضی مهندسی (گ2) نماز و مراجعه دانشجویی مطالعه و تحقیق ریاضی مهندسی (گ3) ریاضی مهندسی (گ3) مطالعه و تحقیق
چهارشنبه فیزیک پزشکی فیزیک پزشکی تئوری و تکنولوژی ساخت ادوات نیمه رسانا (ارشد) نماز و مراجعه دانشجویی تئوری و تکنولوژی ساخت ادوات نیمه رسانا (ارشد) مطالعه و تحقیق مطالعه و تحقیق مطالعه و تحقیق
پنجشنبه
جمعه برنامه نیمسال تحصیلی اول سال تحصیلی 1399-1400


رفتن به بالای صفحه