مستندات دروس استاد شه روز نصیریان
آدرس گروههای واتس آپ برای دروس نیمسال 991- نصیریان - [آدرس گروههای واتس آپ برای دروس نیمسال 991- نصیریان]
دانشجویان گرامی از طریق لینک‌های داده شده برای هر درس در نیمسال جاری (991) به گروه واتس آپ مربوطه متصل شوید.

فایل پیوستی : دانلود

تاریخ ارسال: 10:56:14 1399/07/30
فیزیک پزشکی-جزوه - [فیزیک پزشکی-جزوه]

فایل پیوستی : دانلود

تاریخ ارسال: 7:53:32 1399/07/27
ریاضی مهندسی- جزوه - [ریاضی مهندسی- جزوه]

فایل پیوستی : دانلود

تاریخ ارسال: 8:26:44 1399/06/29
کارشناسی ارشد-تئوری و تکنولوژی ساخت ادوات نیمه هادی 1- جزوه- بخش سوم - [کارشناسی ارشد-تئوری و تکنولوژی ساخت ادوات نیمه هادی 1- جزوه- بخش سوم]

فایل پیوستی : دانلود

تاریخ ارسال: 21:35:1 1399/02/16
کارشناسی ارشد-تئوری و تکنولوژی ساخت ادوات نیمه هادی 1- جزوه- بخش دوم - [کارشناسی ارشد-تئوری و تکنولوژی ساخت ادوات نیمه هادی 1- جزوه- بخش دوم]

فایل پیوستی : دانلود

تاریخ ارسال: 16:34:43 1399/02/02
فیزیک 2-جزوه - تمامی مباحث - [فیزیک 2- جزوه - تمامی مباحث]

فایل پیوستی : دانلود

تاریخ ارسال: 16:51:3 1399/01/26
کارشناسی ارشد- کتاب مرجع- درس تئوری و تکنولوژی ساخت ادوات نیمه هادی 1 - [Simon M. Sze-Semiconductor Devices -Wiley]

فایل پیوستی : دانلود

تاریخ ارسال: 15:58:27 1399/01/19
کارشناسی ارشد-تئوری و تکنولوژی ساخت ادوات نیمه هادی 1- جزوه- بخش اول - [تئوری و تکنولوژی ساخت ادوات نیمه هادی 1]

فایل پیوستی : دانلود

تاریخ ارسال: 15:56:33 1399/01/19
الکترومغناطیس-جزوه - [الکترومغناطیس]

فایل پیوستی : دانلود

تاریخ ارسال: 16:20:25 1399/01/13
رفتن به بالای صفحه