بروزرسانی: 00:07:39 1400/07/08 صفحه اختصاصی استاد سیده سمیه نقیبی
سیده سمیه نقیبی Seyedeh Somayeh Naghibi

سیده سمیه نقیبی

s.naghibi[at]ustmb.ac.ir

استادیار

B.Sc

Sahand University of Technology (SUT)

B.Sc. in Biomedical Engineering (Bio-Electric), 2007

Thesis: Auto Acoustic Emission signal processing using wavelet transform

M.Sc

Khajeh Nasir Toosi University of Technology (KNTU)

M.Sc. in Biomedical Engineering (Bio-Electric), 2010

Thesis: Design and development of neuro-fuzzy classifier for the detection of breast cancer using biopsy data

Ph.D

Amir Kabir University of Technology (AUT)

PhD in Biomedical Engineering (Bio-Electric), 2020

Thesis: online submovement extraction in reaching movement for rehabilitation of patients with C5/C6 spinal cord injury

رفتن به بالای صفحه