بروزرسانی: 13:11:23 1402/11/08 صفحه اختصاصی استاد نیکبخش جوادیان
نیکبخش جوادیان Nikbakhsh Javadian

نیکبخش جوادیان

nijavadian[at]ustmb.ac.ir

دانشیار

تحصیلات:

کارشناسی: مهندسی صنایع از دانشگاه علم و صنعت ایران-تهران در سال 1371.

کارشناسی ارشد: مهندسی صنایع از دانشگاه امیرکبیر تهران در سال 1374.

دکتری: مهندسی صنایع از دانشگاه علم و صنعت  ایران-تهران  در سال 1378.

سابقه تدریس:

1.تحقیق در عملیات 1و 2 -دوره کارشناسی.

2.کنترل موجودی دوره کارشناسی.

3.سیستمهای صف دوره کارشناسی ارشد و دکتری.

4.طراحی سیستمهای صنعتی دوره کارشناسی.

5.MCDMدوره کارشناسی ارشد و دکتری.

https://scholar.google.com/citations?hl=fa&user=lqcGVtIAAAAJ

رفتن به بالای صفحه