دانشجویان ارشد و دکترای استاد ایرج مهدوی
ردیف نـــام دانشجو مقطع عنوان پایان نامه سال ت.. وضعیت تح.. ایمیل وب سایت
1هادی میرزاگل تباردکتراطراحی شبکه زنجیره تامین حلقه بسته دو کاناله پایدار با محصولات جدید در صنایع روشنایی1401فارغ التحصیلایمیــلندارد
2میلاد پاک سرشتدکتراپیکربندی مجدد خانواده محصول و زنجیره تامین با استفاده مدل از رهبر-پیرو1399فارغ التحصیلایمیــلندارد
3بردیا بهنمیادکترامدل ریاضی دو هدفه دو سطحی درسیستمهای تولید سلولی با استفاده از الگوریتم های تکاملی1398فارغ التحصیلایمیــلندارد
4الناز ابراهیمیدکترامدل کمی چندهدفه تولید اقتصادی پایدار با در نظر گرفتن فروش از دست رفته و سفارش کامل در شرایط عدم قطعیت1401فارغ التحصیلایمیــلندارد
تعداد دانشجویان ثبت شده : 4
رفتن به بالای صفحه