برنامه هفتگی استاد ایرج مهدوی
ساعت 8:00 - 11:00 11:00 - 14:00
ایام هفته
شنبه
یكشنبه کارشناسی: طراحی ایجاد صنایع
دوشنبه کارشناسی: برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات
سه شنبه
چهارشنبه کارشناسی ارشد: برنامه ریزی پویا کارشناسی ارشد: مدیریت زنجیره عرضه (som)
پنجشنبه
جمعه


رفتن به بالای صفحه