مستندات دروس استاد بابک شیرازی
تحلیل ماتریسی - [برنامه ریزی استراتژیک پيشرفته]

فایل پیوستی : دانلود

تاریخ ارسال: 11:36:23 1401/09/07
مبانی استراتژیک - [برنامه ریزی استراتژیک پيشرفته]

فایل پیوستی : دانلود

تاریخ ارسال: 10:05:32 1401/09/07
رفتن به بالای صفحه