برنامه هفتگی استاد عزیزاله اردشیر بهرستاقی
ساعت کلاس 411 کلاس 411
ایام هفته
شنبه جلسات هیات رئیسه تحلیل سازه 1 (15:30-14 ) استاتیک (17:30-16 )
یكشنبه
دوشنبه جلسات شورای آموزشی دانشگاه جلسات گروه عمران تحلیل سازه 1 (15:30-14 ) استاتیک (17:30-16 )
سه شنبه
چهارشنبه سمینار و روش تحقیق (14-12) ریاضیات عالی مهندسی (17-14)
پنجشنبه
جمعه


رفتن به بالای صفحه