مستندات دروس استاد علی قاسمی
نحوه نگارش سمینار کارشناسی ارشد - [سمینار]
دانشجویان محترمی که با اینجانب سمینار دارند، لازم است براساس فایل پیوستی، گزارش کار خود را تهیه نمایند.
فایل پیوستی : دانلود

تاریخ ارسال: 12:52:33 1397/11/15
نحوه نگارش گزارش کارآموزی - [کارآموزی]
دانشجویان محترمی که با اینجانب کارآموزی دارند، لازم است براساس فایل پیوستی، گزارش کار خود را تهیه نمایند.
فایل پیوستی : دانلود

تاریخ ارسال: 13:42:10 1397/10/10
نحوه نگارش رساله کارشناسی - [پروژه کارشناسی]
دانشجویان محترمی که با اینجانب پروژه کارشناسی دارند، لازم است براساس فایل پیوستی، گزارش کار خود را تهیه نمایند.
فایل پیوستی : دانلود

تاریخ ارسال: 13:26:50 1397/10/10
رفتن به بالای صفحه