برنامه هفتگی استاد سولماز عباسعلی زاده
ساعت 8-9:30 9:30-11 11-12:30 12:30-14 14-16
ایام هفته
شنبه الکترونیک 3 الکترونیک 3 الکترونیک 1 الکترونیک 1 آزمایشگاه الکترونیک 1
یكشنبه الکترونیک 2 آزمایشگاه الکترونیک 1 آزمایشگاه الکترونیک 1 آزمایشگاه الکترونیک 1 اندازه گیری الکترونیکی
دوشنبه الکترونیک 2 آزمایشگاه الکترونیک 1 آزمایشگاه الکترونیک 2 آزمایشگاه الکترونیک 2 آزمایشگاه الکترونیک 2
سه شنبه
چهارشنبه مبدل‌های داده مبدل‌های داده آزمایشگاه الکترونیک 1
پنجشنبه
جمعه


رفتن به بالای صفحه