برنامه هفتگی استاد سولماز عباسعلی زاده
ساعت 8-9:30 9:30-11 11-12:30 12:30-14 14-16
ایام هفته
شنبه الکترونیک 3 الکترونیک 3
یكشنبه
دوشنبه الکترونیک 2 الکترونیک 2 اندازه گیری الکترونیکی اندازه گیری الکترونیکی
سه شنبه
چهارشنبه الکترونیک 2 الکترونیک 2
پنجشنبه
جمعه


رفتن به بالای صفحه