بروز رسانی: 1398/04/18 گروه مهندسی مکانیک
رشته های موجود

کارشناسی:
مهندسی مکانیک
مهندسی ساخت و تولید

کارشناسی ارشد:
مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی
مهندسی مکانیک-ساخت و تولیدرفتن به بالای صفحه